Giày trượt patin powerstar - Skates World

Giày trượt patin powerstar – Skates World có nhiều phong cách, màu sắc và kích cỡ để chứa tất cả các loại ván trượt con lăn. Dưới đây là các loại giày trượt con lăn khác nhau. Dưới mỗi phần là một mô tả để giúp một vận động viên bắt đầu quyết định loại skate thích hợp.

Chúng tôi sẽ gửi Giày trượt patin powerstar – Skates World  của bạn kịp thời. Thông thường nó được gửi đi vào ngày hôm sau một đơn đặt hàng được đặt. Nếu được đặt sớm vào buổi sáng, thứ tự có thể đi ra ngoài ngày hôm đó.

Chúng tôi sẽ gửi đơn đặt hàng Giày trượt patin powerstar – Skates World của bạn đến điểm đến của bạn không quá 4 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày nó được gửi đi ở lục địa. Hầu hết các đơn đặt hàng chỉ mất từ 1 đến 3 ngày để đến nhà bạn. Bạn có thể yêu cầu Ngày tiếp theo hoặc Ngày giao hàng thứ 2 với một khoản phí bổ sung như được hiển thị trên trang đặt hàng.

Hiển thị một kết quả duy nhất